Pdf995 19.0.14.1822

Pdf995 19.0.14.1822

Pdf995 – 5,4MB – Freeware
ra khỏi 21 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Pdf995 làm cho nó dễ dàng và giá cả phải chăng để tạo chuyên nghiệp-chất lượng tài liệu trong các định dạng tập tin PDF phổ biến. Giao diện dễ-sử-dụng của nó sẽ giúp bạn tạo tập tin PDF bằng cách chọn chỉ đơn giản là "in" lệnh từ bất kỳ ứng dụng, tạo tài liệu mà có thể được xem trên bất kỳ máy tính nào với một người xem PDF. Pdf995 hỗ trợ mạng tập tin tiết kiệm, chia sẻ in ấn, Citrix/Terminal Server, kích cỡ tùy chỉnh trang và in ấn định dạng lớn. Pdf995 là một trình điều khiển máy in làm việc với bất kỳ Postscript để PDF converter. Điều khiển máy in pdf995 và một bộ chuyển đổi miễn phí có sẵn để tải về dễ dàng
Chúng tôi hỗ trợ Windows 95, 98, 2000 và tôi, NT 4.0 và XP (32-bit và 64-bit), Windows 2003 (32-bit và 64-bit), Windows Vista (32 và 64 bit)

Tổng quan

Pdf995 là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Pdf995.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Pdf995 là 19.0.14.1822, phát hành vào ngày 27/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/11/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 19.0.14.1822, được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

Pdf995 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,4MB.

Người sử dụng của Pdf995 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Pdf995!

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có Pdf995 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản